TẦM NHÌN

công ty số một ASEAN.

Trở thành công ty hàng đầu khu vực về HIỆU QUẢ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM dùng trong các bệnh mãn tính khó chữa.

đội ngũ số một ASEAN.

Có ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CỐT LÕI hàng đầu khu vực trong ngành Y Dược.

Giá trị cốt lõi

  • Xây dựng và gìn giữ UY TÍN trong mọi việc bằng cách
  • Học, hành và hoàn thiện mình mãnh liệt
  • Tận tâm trong mọi việc
  • Đặt khách hàng là trung tâm
  • Lấy chất lượng làm nền tảng
  • Chân thành trong hợp tác
Lấy UY TÍN làm trọng

Đặc trưng

Lấy chữ Tâm và con người làm nguồn gốc của sự tồn tại và phát triển.

CON NGƯỜI

Lấy chữ TÂM và con người làm nguồn gốc của sự tồn tại và phát triển.

Đặt sức khỏe con người lên hàng đầu, lấy chất lượng làm nền móng.

SẢN PHẨM

Đặt sức khỏe con người lên hàng đầu, lấy chất lượng làm nền móng.

Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp, đoàn kết và chia sẻ.

VĂN HOÁ

Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp, đoàn kết và chia sẻ.

Quản lý các hoạt động theo mục tiêu và hiệu quả công việc.

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC

Quản lý các hoạt động theo mục tiêu và hiệu quả công việc.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI