SỨ MỆNH

Khôi phục, bảo tồn, phát triển dược liệu Việt Nam và các bài thuốc Nam chân truyền.

Phát triển đội ngũ không giới hạn.

TẦM NHÌN

Trở thành hệ thống hàng đầu khu vực về cung cấp các sản phẩm hiệu quả cho các bệnh mãn tính khó chữa, dùng các dược liệu nguồn gốc tự nhiên của Việt Nam.

Có ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ hàng đầu về thái độ kỹ năng và kiến thức.

Giá trị cốt lõi

  • Xây dựng và gìn giữ UY TÍN trong mọi việc bằng cách
  • Học, hành và hoàn thiện mình mãnh liệt
  • Tận tâm trong mọi việc
  • Đặt khách hàng là trung tâm
  • Lấy chất lượng làm nền tảng
  • Chân thành trong hợp tác
Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp, đoàn kết và chia sẻ.

VĂN HOÁ

Xây dựng văn hoá ứng xử chuyên nghiệp, đoàn kết và chia sẻ.

Quản lý các hoạt động theo mục tiêu và hiệu quả công việc.

QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC

Quản lý các hoạt động theo mục tiêu và hiệu quả công việc.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI